Finansiering og Investering

Andre tjenester

Tjenester

Vi bistår med en rekke ulike tjenester

Finansieringsstrategi

Det finnes mange gode forretningsideer, men mange blir ikke realisert eller klarer ikke vokse. En årsak er at de ikke klarer å hente kapital. Skal du lykkes med bedriften din må du ha en finansieringsstrategi.

Verdivurdering

Hvor mye er selskapet ditt verdt? Hva er en rettferdig prising? Verdien du setter på selskapet ditt vil være avgjørende for senere kapitalforhøyelser. Vi kan hjelpe deg å finne en fornuftig pris.

PRE-TRANSACTION

Pre-transaction forberedelse er grunnleggende for en vellykket transaksjonsprosess. Finova tilbyr slike forberedelser for å sikrer at det ikke kommer noen overraskelser for selskapet.

Investeringsmemoradum

Når man skal ut og hente inn penger fra investorer må man også utarbeide et prospekt. I prospektet beskrives selskapet og dets utfordringer og muligheter. Et godt prospekt er avgjørende for å overbevise investorene.

Due Diligense

En due diligence er en systematisk gjennomgang for å verifisere de forutsetninger som ligger til grunn for verdivurdering av en bedrift. Finova tilbyr kommersiell, finansiell, og juridisk analyse.

IR-løsninger

Investor Relations-løsninger (IR) er avgjørende for fornøyde investorer. Finova samarbeider med leverandører med gode løsninger som gjør at du kan holde investorene dine oppdatert og involvert i selskapets behov, drift og utvikling.

Jarlsberg Partners er en uavhengig finansiell rådgiver med et industrielt fokus som spesialiserer seg på kjøp og salg av virksomheter.

MTI Startup er et tidligfase investeringsselskap med lang erfaring fra oppstartsvirksomheter. MTI Startup tar en svært aktiv rolle i utvelgelse og oppfølging av det enkelte selskap.

Viken Partner investere i selskaper med vekstpotensial og legger til rette for vekst, utvikling og lønnsomhet for disse.