Crowdfunding

kapital, kompetanse og et større marked

La oss hjelpe deg

Oppstartsselskaper over hele verden vender seg til crowdfunding, eller folkefinansiering som mange kaller det, som en måte å skaffe kapital inn i et selskap, selge et produkt, eller få en markedsavklaring.

Som et av de første selskapene i Norge som spesialiserer seg på crowdfunding og innovative løsninger for finansiering og investering, jobber vi aktivt med å tilegne oss kunnskap og erfaringer med alle typer prosjekter og nyere finansieringsmetoder. 

Sum kroner crowdfundet i
Norge i 2018

205,2 mill

fra 2018 til 2019 har Crowdfunding økt Totalt med

118%

De mest veLlykkede kampanjene varer i mellom

20-40dager

en kampanje med video øker sjansen for å lykkes med

105%

Prosess

Hva kan vi gjøre for deg?

Undersøkelser & Analyse

Delingsøkonomiens nye banksystem, crowdfunding, er der tillit forvaltes gjennom ny teknologi.

Ved grundige undersøkelser og analyser forsikrer vi deg om at du får de riktige rådene gjennom hele prosessen.

Strategi & Planlegging

Vi hjelper deg å analysere og vurdere strategiske utfordringer før, under og etter finansieringsprosessen.

Basert på våre undersøkelser og analyser vil planleggingen danne de beste forutsetningene og det beste grunnlaget for at du lykkes!

Gjennomføring & Oppfølgning

Du tenker kanskje at oppkapitalisering og crowdfunding er et nokså simpelt fenomen. Du oppretter en kampanje, finner en investor og får penger. Så enkelt er det ikke. 

Vi bistår deg gjennom hele prosessen, og sørger for tilstrekkelig oppfølgning.

Hovedmodeller for crowdfunding

Donasjonsbasert

Donasjonsbasert crowdfunding er modell der et stort antall bidragsytere går sammen og donerer mindre beløp. Denne formen benyttes oftest hvor kampanjen dreier seg om å støtte en hjertesak, eller en organisasjon, som bidragsyteren verdsetter og anser som et positivt tilskudd til samfunnet. 

belønningsbasert

Belønningsbasert crowdfunding brukes ofte av B2C-bedrifter i en oppstartsfase, eller bedrifter i tidlige stadier i livssyklusen. Bedriften forplikter seg til å levere en motytelse, ofte i form av produkter eller en generell belønning. Det er varierende grad av hva som tilbys, men en populær variant er blitt forhåndssalg. 

egenkapitalbasert

Egenkapitalbasert crowdfunding brukes ofte i utviklingsfasen der det er behov for kapital for å bygge opp kompetanse, nettverk eller utvikle produkter.

Målet med en egenkapitalbasert modell er å bringe inn et mangfold av investorer. Som oftest beholder bedriftens gründere og eksisterende aksjonærer kontrollen. Drivkraften preges ofte av ulike kombinasjoner av følelsesmessige og økonomiske motiver, til de som er rent finansielle.

Lånebasert

Den lånebaserte crowdfunding er også en ny mulighet for bedrifter å skaffe finansiering for vekst og videre utvikling. Dette er på vei til å bli en populær og engasjerende spareform hvor folk kan sette sparepengene sine i arbeid i bedrifter som satser.

Denne formen blir ofte benyttet av små og mellomstore virksomheter. Verdien av investering kan gå både opp og ned, og det er en tapsrisiko for at hele beløpet bortfaller, ikke kun avkastningen.

Analyser, planleggingen og gjennomføringen er avgjørende for å oppnå suksess med crowdfunding.

 “If you launch your campaign with zero audience, you are launching to crickets.”

Khierstyn Ross, CrowdfundingUncut

Artikkel

Veien til en suksessfull kampanje!

Det du imidlertid skal være oppmerksom på er at selv om du har en banebrytende ide, tjeneste eller produkt er det ingen garantier for gode resultater gjennom crowdfunding. Du må selge deg selv for å få folk på din side. Vet du hva som er viktig å tenke på når du skal i gang med en kampanje?