Eiendomsfinansiering

Finansiering til eiendomsutvikling?

01. EIENDOMSLÅN

Søker du finansiering for kjøp av eiendom, ut over det banken er villig til å tilby? Vi kan hjelpe deg å redusere behovet for egenkapital og realisere ytteligere prosjekter, primært regulerte tomter kjøpt for utvikling og med en klar exit.

02. BYGGELÅN

Planlegger du å bygge hus eller totalrenovere en bolig, men får ikke full dekning i banken? Vi kan skaffe finansiering inntil 100 % av dine byggekostnader, forutsatt at alle tillatelser er på plass. 

03. Andre lån

Finova kan også bistå i å skaffe kortsiktig brofinansiering for å sikre kjøp, sluttføre utviklingsprosjekter eller sikre midlertidige primære likviditetsreserver.

crowdlending

En ny og raskere vei til kapital.

Crowdlending åpner nye muligheter for eiendomsutviklere ved å legge til rette for å hente kapital direkte fra investorer. Finova hjelper deg å tilgjengeliggjøre prosjekter for en crowd av investorer. Dette åpner muligheten til å skaffe finansiering raskere, under mindre kontrollerte forhold med rapporteringskrav enn tradisjonelt. I tillegg reduseres behovet for egenkapital ved at det tilbys toppfinansiering, og muligheten til å gjennomføre ytterligere prosjekter øker.