Eiendomsfinansiering

Finansiering til eiendomsutvikling?

Tjenester

Hva kan vi gjøre for deg?

Finansieringsstrategi

Det finnes mange gode forretningsideer, men mange blir ikke realisert eller klarer ikke vokse. En årsak er at de ikke klarer å hente kapital. Skal du lykkes med bedriften din må du ha en finansieringsstrategi.

Økonomisk rådgivning

Vi tilbyr rådgivning til små og mellomstore bedrifter som ønsker en forutsigbar og trygg økonomi. Hvordan skal bedriften utvikles? Hvordan kan den bli mest mulig lønnsom. Vi kan bistå din bedrift med å nå ønskede mål.

Budsjettering

Budsjetter er et viktig verktøy for å ha  kontroll på virksomhetens drift og utvikling. Like viktig er budsjettering sett i sammenheng med omstruktureringer, kapitalutvidelser, investeringer, eller kjøp og salg av virksomheter.

Due diligence

En due diligence er en systematisk gjennomgang for å verifisere de forutsetninger som ligger til grunn for verdivurdering av en bedrift. Finova tilbyr kommersiell, finansiell, og juridisk analyse.

crowdlending

En ny og raskere vei til kapital.

Crowdlending åpner nye muligheter for eiendomsutviklere ved å legge til rette for å hente kapital direkte fra investorer. Finova hjelper deg å tilgjengeliggjøre prosjekter for en crowd av investorer. Dette åpner muligheten til å skaffe finansiering raskere, under mindre kontrollerte forhold og mindre rapporteringskrav. I tillegg reduseres behovet for egenkapital ved at det tilbys toppfinansiering, og muligheten til å gjennomføre ytterligere prosjekter øker. 

01. Toppfinansiering

Søker du finansiering ut over det banken er villig til å tilby? Vi kan hjelpe deg med å redusere behovet for egenkapital og realisere ytterligere prosjekter. 

02. Fullfinansiering

Planlegger du å bygge bolig, gjennomføre en flipp med totalrenovering, kjøpe tomter eller en næringseiendom. Vi hjelper deg med finansiering inntil 100 % av dine kostnader.

03. Andre lån

Finova kan også bistå med kortsiktig brofinansiering for å sikre kjøp, sluttføre utviklingsprosjekter eller sikre midlertidige primære likviditetsreserver.

Tradisjonell 

Bankfinansiering

Bankfinansiering er ofte kjent som en gjeldsfinansiering for virksomheter i form av banklån. Ved å viktiggjøre ryddighet i låneprosessen og komme bankene i møte økes sannsynligheten for et positivt utfall på lånesøknaden.

Lånesøknader over en viss størrelse, både ny-finansiering og reforhandlinger, skal typisk gjennomgås av bankens kredittkomiteer. Det er viktig å ikke undervurdere bankens informasjons-behov i den prosessen, spesielt ikke i refinansieringssituasjoner. Det er ikke slik at alle beslutningstakerne kan selskapets historikk og situasjon i detalj. En god informasjonspakke vil tilrettelegge for enklere kredittarbeid for banken.