Fem gode grunner til crowdfunding

jul 23, 20190 kommentarer

Hva er crowdfunding?

Crowdfunding er et begrep som handler om å føre sammen investorer som forventer seg et økonomisk vederlag og prosjekteiere som søker finansiering for sine prosjekter via en elektronisk plattform. Crowdfunding er ikke nødvendigvis noe nytt. Et typisk eksempel på crowdfunding skjedde i 1884 da 120 000 innbyggerne i New York gikk sammen for å ferdigkonstruere frihetsgudinnen.

I Norge er crowdfunding et voksende begrep. I 2016 ble det totalt investert 46 milioner NOK, i motsetning til 2017 hvor beløpet hadde fordoblet seg til 94 millioner NOK. I 2018 er det i tredje kvartal investert totalt 119 millioner NOK, med et kvartal igjen. Med den gode norske økonomien har vi troen på at fler og fler ønsker å investere i startups og såkornselskaper.

Hva er du eller tjenesten din verdt?

Når man jobber med en idé er det veldig vanlig å tenkte at man ikke kan dele ideen med noen. Man er redd for «copy-cats» og at noen skal kopiere ideen. Dette er en veldig tradisjonell tankegang.

I dag er det mye større fokus på å dele idéer og tanker i et tidlig stadig. Med crowdfunding får man mulighet til å teste og verdifisere tjenesten opp mot potensielle kunder, i en tidlig fase, for å se om det vekker noe interesse. Man kan få tilbakemeldinger og innspill på hva som kan gjøres annerledes og hva som kan være med på å gjøre tjenesten enda mer attraktiv for kundene. Uten kunder vil ikke tjenesten din ha noe verdi. Crowdfunding kan stadfestete om tjenesten, og det du skal løse for kunden, har en reel verdi tidlig i prosjektet.

Forhåndssalg

Crowdfunding åpner opp for muligheten til forhåndssalg av produktet ditt før det er ferdig utviklet. Det gir deg mulighet til å tilby tidlig interessenter muligheten til å forhåndsbestille tjenesten din. Dette er en utmerket måte å innhente kapital med lav risiko i en tidlig fase. Forhåndssalget ditt kan også reflektere mulighetene for videre produksjon og salg.

Kunderelasjoner

Når man skal ut i markedet og selge en tjeneste er kunderelasjoner viktig. Hvem er kunden din? Hvordan skal du nå ut til de? Med crowdfunding får man muligheten til å få et bredt nettverk av potensielle kunder som engasjerer seg for tjenesten din. Her skaper du tidlige relasjoner som bygges på tillit til deg og din bedrift. Du får muligheten til å teste ut antagelser direkte opp mot kundene i en tidlig fase. Dette reduserer din egen risiko for å gå ut i markedet med en tjeneste kunden ikke anser som verdifull.

Markedsføring

Når man skal selge et produkt eller en tjeneste er markedsføring essensielt. Hvordan skal kundene få vite om deg og hva du tilbyr? Hvilke kanaler skal du bruke for å nå ut til kundene? Dette er spørsmål knyttet til markedsføringen av din bedrift. Crowdfunding kan brukes som en egen markedsføringsportal som er med på å bygge din merkevare i en tidlig fase.

Markedsavklaring

Det er viktig å innhente kunnskap om hva kunden vil ha, hvilke problemer de ønsker å få løst, og hva det er behov for. Crowdfunding kan være en god ressurs for å teste ulike antagelser du har mot markedet, for å se om tjenesten din overlever møtet med det reelle markedet. Det er et stort konkurransefortrinn å vite at det faktisk finnes kunder som er interessert i idéen din, og at betalingsvilligheten er tilstede.