Hva er crowdfunding?

jun 13, 20190 kommentarer

Crowdfunding – noe nytt?

Folkefinansiering, eller crowdfunding som mange kaller det, er en metode for å heve kapital. Gjennom kollektiv innsats av venner, familie, kunder og individuelle personer som på en eller annen måte ønsker å interessere eller engasjere seg en mulighet. Fenomenet crowdfunding er ikke noe nytt. Gründere har tidligere hentet støtte fra både familie og venner, eneste forskjellen i dag er at du utvider spekteret til personer du ikke kjenner, fra hele verden. Vi kan si crowdfunding i dag er en kombinasjon av følelsesmessige insentiver som kan forbindes med hjertesaker og giverglede, til rent økonomiske investeringsmotiver. Disse kan lett forbindes med tradisjonelle forretningsengler, risikokapitalfond og banklån.

Med crowdfunding er det mye lettere å få muligheten til å nå ut til flere interessenter. Samtidig gir crowdfunding dem flere alternativer til å bidra til å utvikle virksomheten din. Det finnes nemlig flere former for crowdfunding.

DONASJONSBASERT

Donasjonsbasert crowdfunding er modell der et stort antall bidragsytere går sammen og donerer mindre beløp. Denne formen benyttes oftest hvor kampanjen dreier seg om å støtte en hjertesak, eller en organisasjon, som bidragsyteren verdsetter og anser som et positivt tilskudd til samfunnet. 

BELØNNINGSBASERT

Belønningsbasert folkefinansiering brukes ofte av B2C-bedrifter i en oppstartsfase, eller bedrifter i tidlige stadier i livssyklusen. Bedriften forplikter seg til å levere en motytelse, ofte i form av produkter eller en generell belønning. Det er varierende grad av hva som tilbys, men en populær variant er blitt forhåndssalg. 

EGENKAPITALBASERT

Egenkapitalbasert folkefinansiering brukes ofte i utviklingsfasen der det er behov for kapital for å bygge opp kompetanse, nettverk eller utvikle produkter.

Målet med en egenkapitalbasert modell er å bringe inn et mangfold av investorer. Som oftest beholder bedriftens gründere og eksisterende aksjonærer kontrollen. Drivkraften preges ofte av ulike kombinasjoner av følelsesmessige og økonomiske motiver, til de som er rent finansielle.

LÅNEBASERT

Den lånebaserte folkefinansiering er også en ny mulighet for bedrifter å skaffe finansiering for vekst og videre utvikling. Dette er på vei til å bli en populær og engasjerende spareform hvor folk kan sette sparepengene sine i arbeid i bedrifter som satser.

Denne formen blir ofte benyttet av små og mellomstore virksomheter. Verdien av investering kan gå både opp og ned, og det er en tapsrisiko for at hele beløpet bortfaller, ikke kun avkastningen.