morgendagens måte å investere i fremtidens selskaper

CROWDFUNDING FOR INVESTORER

investere gjennom crowdfunding?

Hva er viktig å tenke på?

Når du investerer i equity crowdfunding, kjøper du en prosentandel eller andel i en bedrift. Målet vil være en økonomisk avkastning på investeringen din, der du tjener penger ved en exit. 

Investering i oppstart og tidlig stadium er høy risiko. De fleste oppstarter feiler, eller gir ofte ikke aksjonærene avkastning på investeringen før etter lang tid. Selv om virksomheten lykkes, er investeringen sannsynligvis illikvid. Et andrehåndsmarked blir derfor viktig for å utnytte potensiale til det fulle. Utbyttebetalinger er sjeldne, og sannsynligheten for at en investors andel av aksjene blir fortynnet ved fremtidige emisjonsrunder er høy.

Kravet til å opprettholde en diversifisert portefølje er også tilfellet ved denne type investeringer. For å redusere risikoen og sikre investeringene dine, og samtidig øke sjansen for avkastning, anbefales derfor en mangfoldig portefølje av virksomheter.  

Mange tenker også at en eierstruktur bestående av kombinasjonen family, friends and fans, småinvestorer, og forretningsengler som utfordringer. Det som skal legges til grunn før man trekker konklusjoner er ambassadørene, nettverket og kompetansen som blir tilgjengeliggjort for selskapet sin videre vekst. Alle eiere har tross alt samme interesse – størst mulig avkastning på investeringen. Samtidig finnes det i dag systemer som forenkler hele prosessen rundt eieradministrasjon, investorrelasjoner, oppdaterte aksjeeierbøker og dokumentflyt.

 

Nye muligheter

Andrehåndsmarkedet

Et organisert andrehåndsmarked er helt avgjørende for å utnytte potensiale for investering gjennom crowdfunding. Oslo Børs har nå lansert NOTC listen Family & Friends for oppstartselskaper og familieselskaper. Family & Friends er et tilbud til oppstartselskaper, familieselskaper og andre som ønsker å synliggjøre kjøps- og salgsinteresser, samt pris på unoterte aksjer.

NOTC Family & Friends åpner opp for at investorer som ønsker å kjøpe eller selge aksjer gjør det via megler. Meglere legger kjøps- og salgsinteresse inn i NOTC-systemet på vegne av investorene. Investorer og meglere ser disse interessene, og meglere kan avtale en handel. 

kvalitetssikrede selskaper

Investornettverk

Finova etabler et investornettverk og kapitalsterkt miljø der det presenteres kvalitetssikrede selskaper, og åpnes opp for gode og tilrettelagte investeringsmuligheter i gründer- og vekstselskaper i Norge. 

Vi ønsker å bidra til at kapital møter gode og riktige prosjekter i større grad. Samtidig er økt kompetanse hos investormiljøer i forbindelse med crowdfunding svært sentralt i vår daglige virksomhet.