Om oss

Finova

Finova har et mål om å være ledende og uavhengig tilrettelegger og rådgiver for investorer, gründer– og vekstselskaper i crowdfunding og innovative løsninger for finansiering og investering. Vi ønsker å være med å sikre tilgang til kapital, kompetanse og et større marked.

verdier

Hvem er vi?

I Norge er det mange støtteordninger for startups. Mangel på kapital er en vesentlig grunn til at selskap mislykkes i en tidlig fase. Det etableres rundt 60.000 nye foretak i Norge hvert år, og de færreste får offentlig støtte. Tradisjonelt søker man offentlig finansiering, engleinvestorer eller konvensjonelle banklån. Crowdfunding er en finansierings- og investeringskilde som utfordrer det tradisjonelle.

Finova skal være med å bidra til anskaffelse av kapital i tidligfase/vekst for å oppkapitalisere selskap. Dette skal vi gjøre ved å hjelpe investorer, gründere og vekstselskaper til å benytte seg av crowdfunding og nye finansiering- og investeringsverktøy. Vi ønsker å bidra til at kapital møter gode og riktige prosjekter i større grad.

Det er mange crowdfundingaktører investorer, gründere og startups må forholde seg til, og de vet ikke hva som passer dem best, hvordan prosessen er, hva de kan forvente, eller når de er klare for å benytte crowdfunding. Ved å rettlede selskapet som skal hente kapital gjennom crowdfunding i beste og god tro, skal vi sikre at selskapet alltid benytter den modellen og aktøren, i eller utenfor Norge, som gir mest og best mulig kompetanse, nettverk og kapital tilbake for investert tid og ressurser i forbindelse med prosessen.

Finova etabler et investornettverk og kapitalsterkt miljø der det presenteres kvalitetssikrede selskaper, og åpnes opp for gode og tilrettelagte investeringsmuligheter i gründer- og vekstselskaper i Norge. 

Ved å tilrettelegge for internasjonale partnerskap kan vi bidra til at internasjonal kapital møter det norske markedet. 

Ved å skape det selskap som er ledende på kompetanse om crowdfunding i Norge, skal vi videre vokse ut over Skandinavia og Europa. Vi skal utvikle en sterk organisasjon med spisskompetanse på crowdfunding og innovative løsninger for kapitalinnhenting, investering og IR-løsninger. Vi vil knytte til oss eksterne partnere i Norge og i utlandet som skal jobbe med oss for å styrke crowdfunding som finansieringskilde. Vi velger å organisere oss på denne måten for å være tydelige på hva som er kritisk og strategisk kompetanse hos oss.

Team

Martin Kolbrek

CEO / Co-founder

Martin har sin bakgrunn som forskningsassistent ved Universitetet i Sørøst-Norge der han har vært involvert i en rekke gründer- og vekstselskaper. Martin har også erfaring fra flere egne startups. Han har gode ferdigheter i å analysere forretningsmodeller og strategiske utfordringer ved disse, i tillegg til at han har en bred forståelse for kapitalanskaffelse og finansieringssykluser i en virksomhet. Han er utdannet økonom med fordypning i innovasjon og entreprenørskap.

+47  950 23 017
martin@finova.no

Nicolay Ingebretsen

COO / Co-founder

Nicolay er utdannet økonom med fordypning i innovasjon og entreprenørskap. Nicolay har erfaring fra flere egne prosjekter der han har hatt en sentral rolle i både utvikling og drift. Han har ferdigheter i å analysere og vurdere strategiske utfordringer, i tillegg til at han har en god forståelse for finansiering og kapitalbehov i gründer- og vekstselskaper. Nicolay vet hvordan riktig kapital møter riktig prosjekt.

+47 936 93 559
nicolay@finova.no

Christoffer Langeli

CMO /Markedføringsansvarlig

Christoffer er utdannet ved Høyskolen i Kristiania innen markedsføring og salgsledelse. Hvor han har lang og bred kompetanse innen salg og markedsføring med fordypning innen varehandel: bærekraftig og digital markedsføring.

+47  974 13 254
christoffer@finova.no

Advisory Board

Jan Bratterud

Investor, aktiv eier.

 

 

Roar Aasvang

Investor, aktiv eier.

 

 

Tormod Moldestad

Styreleder.

Roger Dalseng

Mentor, klyngeleder.

Henrik Sæther

Forretningsutvikler.

Våre samarbeidspartnere