FAQ

Spørsmål & Svar

 

 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer Crowdfunding?

Vi kan i korte trekk si crowdfunding er en kombinasjoner av følelsesmessig og økonomiske insentiver til rent finansielle. Crowdfunding, slik vi kjenner det, er en relativt ny måte å anskaffe kapital. Gjennom en digital plattform får du tilgang på bidragsytere, tidlige kunder, lånegivere eller forretningsengler.

Hva koster Crowdfunding?

Det er vanskelig å gi et helt konkret svar på hva crowdfunding koster. Alt avhenger av hvilken modell du velger, og hvilken plattform eller aktør du forholder deg til. I tillegg kommer kostnader knyttet til promosjonsvideo, hjemmeside, markedsmateriell, markedsføring osv.   

Hvorfor skal jeg velge crowdfunding?

Crowdfunding, eller folkefinansiering, tilgjengeliggjør og åpner opp noen nye muligheter for å innhente kapital, kompetanse og nettverk i oppstart- og vekstselskaper. Crowdfunding legger også tilrette for å enklere skaffe kapital fra hele verden, og få en tydelig markedsavklaring. 

Crowdfunding kan hjelpe selskaper som ikke har hatt tilgang på tradisjonell kapital, som banker eller risikokapital, eller på generelt bedre betingelser. For eksempel lavere kostnad, færre begrensninger eller mer kontroll for den enkelte. 

Det finnes mange plattformer og modeller for crowdfunding - hva skal jeg velge?

Det finnes i dag mange plattformer og aktører, både nasjonalt og internasjonalt, som legger tilrette for de ulike modellene for crowdfunding. Det kan likevel være vanskelig å vite hvilken aktør du skal henvende deg til, hvilken modell som passer best for deg og ditt produkt/tjeneste, eller om det kan lønne seg å kombinere ulike modeller. Alle modellen og aktørene for crowdfunding har sine styrker og svakheter. Det er derfor enda viktigere å gjøre gode, riktige og unike valg. 

Hva er crowdlending?

Lånebasert crowdfunding er også kalt crowdlending eller folkelån. Modellen belager seg på at folk ønsker seg en avkastning på pengene sine, og velger å låne midler til ulike selskaper gjennom en formell tilrettelegger. Kapitalen som lånes kan være til et nytt prosjekt eller vekstkapital som er nødvendig for å finansiere økt varelager eller en ny produksjonsmaskin.

Hva er equity crowdfunding?

Equity crowdfunding åpner opp for handel av unoterte aksjer gjennom digitale plattformer. En unotert aksje er en aksje som ikke er notert til handel på Oslo Børs eller annet regulert marked. Det er en del av et aksjeselskap. Denne modellen har ofte større rent finansielle motiver.

Hva kan vi gjøre for en startup?

Vi kan hjelpe deg å ta riktige, gode og unike valg basert på deg, tjeneste/produktet og din bedrift i helhet. Vi kjenner crowdfundingmarkedet, og vil gjerne dele vår kunnskap med deg for at du skal lykkes i prosessen med å skaffe kapital. Vi har gode partnere, viktige nettverk og mye kompetanse som øker sjansen for at du får en positiv opplevelse med crowdfunding.

Hva kan vi gjøre for et vekstselskap?

Det er mange måter å skaffe vekstkapital. Ønsker du deg de beste ambassadørene? Selge produktet ditt i en tidlig fase? Låne penger du ellers ikke ville hatt muligheten til å anskaffe? Da kan vi hjelpe deg. Vi deler gjerne kunnskaper, erfaringer og investornettverk for at du skal kunne skaffe den kapitalen du trenger for å vokse videre.

Hva kan vi gjøre for en investor?

Vi får stadig henvendelser fra gode investeringscase, gründer- og vekstselskaper. Vi holder investorpresentasjoner der du får muligheten til å bli bedre kjent med de selskapene vi mener er kvalifisert. Vi hjelper deg også gjerne å forstå hvordan crowdfunding fungerer, og hva som er hensiktsmessig ved å investere gjennom crowdfunding.

Hvilke avgifter tar Finova?

Finova har en differensiert prisstrategi. Vi hjelper våre kunder i den grad det trengs. Noen har behov og ønske om mer støtte og oppfølgning enn andre. Dette vil selvsagt gjenspeilses i prisen. Også type modell for crowdfunding vil være et kriterium for prisen på oppdraget.

Det som også er viktig å understreke er at den økonomiske situasjonen i startup- og vekstselskaper er svært forskjellig. Vi har derfor valgt å legge til rette for flere betalingsmodeller. Fra en «no cure no pay-variant» til faste administrasjonshonorarer, alt etter hva vi blir enige om og hva som passer best for deg.

Kontakt oss

Vestfold Innovation Park
Raveien 205, 3184 Borre 

+47 950 23 017
post@finova.no